09364/17 Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku

numer zadania: 09364/17

numer w EBOI: 94735/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku

nazwa zadania: Organizacja edukacji kulturalnej połączonej z wyjazdami do instytucji kultury i miejsc o znaczeniu narodowym.

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 42.67

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 73.67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 10313/17

numer w EBOI: 97739/17

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo – Parkowy

nazwa zadania: Geneteka Wielkich Rodzin Ziemiańskich – I etap

program: Kultura cyfrowa

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


numer zadania: 09291/17

numer w EBOI: 93524/16/A5

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Teatr Maska w Rzeszowie

nazwa zadania: Teatralne światy – program warsztatów teatralnych dla rożnych grup odbiorców

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania: 23 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 43.67

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 79.67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 04370/17

numer w EBOI: 91628/16/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Ważka

nazwa zadania: Wędrowne muzeum

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania: 23 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 49.67

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 81.67

Ocena formalna: OKcurrency in poland, kto spisywał dzieje polski, moikrewni.pl mapa, konfederację, zaklady karne, dr krajewski, getto warszawa, burza uczuć odcinek 1815, konstytucja 3 maja tekst, ukraińska powstańcza armia, czy andrzej maleszka może być dla młodzieży autorytetem, pakt ribbentrop beck pdf, thomas beton słupsk, mniejszości narodowe ii rp, zamachy stanu, rewolucja lutowa rosja…