09413/17 Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

numer zadania: 09413/17

numer w EBOI: 94210/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

nazwa zadania: Limuzy(n)ką do Filharmonii w Szczecinie ­ – trzecia edycja

program: Kultura Dostępna

Kwota dofinansowania: 36 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 48.67

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 87.67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 07012/17

numer w EBOI: 93283/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Zgierzu

nazwa zadania: Przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń – sala koncertowa PSM I stopnia w Zgierzu

program: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 53

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 74

Ocena formalna: OK


numer zadania: 10368/17

numer w EBOI: 97781/17

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Nasza Gmina

nazwa zadania: Unowocześnienie Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski i digitalizacja archiwaliów powstania wlkp.

program: Kultura cyfrowa

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 27.69

ocena strategiczna: 13

ocena końcowa: 44.69

Ocena formalna: OK


numer zadania: 03369/17

numer w EBOI: 94856/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja W KUŹNI

nazwa zadania: Kto stoi ten się cofa – rozbudowa studia nagrań oraz zwiększenie zakresu działalności poprzez start studia wizualnego.

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 35.6

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 65.6

Ocena formalna: OK


numer zadania: 01855/17

numer w EBOI: 88965/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu

nazwa zadania: Filia nr 2 MBP w Radomiu biblioteką integracyjną – zakup wyposażenia.

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 45.2

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 65.2

Ocena formalna: OKcarolath, dom walesy, praca chałupnicza kalisz, cmentarz na służewie, obóz pracy przymusowej w zsrr, janusz borysewicz, michał klimecki, obóz dachau, wielka rzeczpospolita mapa, anna sychowicz, jana długosza, wynarodowienie, www.polska the times.pl, daria wasilewska, stronnictwo konserwatywne krzyżówka, adiutant piłsudskiego, fritz katzmann, plebiscyt na warmii mazurach i powiślu, piosenka o morzu…