09758/17 Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Medialnej im. Jana Pawła II

numer zadania: 09758/17

numer w EBOI: 90872/16/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Medialnej im. Jana Pawła II

nazwa zadania: Przybornik animatora kultury!

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania: 37 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 43.75

ocena strategiczna: 29

ocena końcowa: 78.75

Ocena formalna: OK


numer zadania: 08749/17

numer w EBOI: 91549/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich TOPOGRAFIE

nazwa zadania: Opowieści z miasta włókniarek

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania: 33 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 52.33

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 80.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 06183/17

numer w EBOI: 93531/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Opera na Zamku w Szczecinie

nazwa zadania: Studio Operowe Szczecin – edycja 1

program: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 41.2

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 63.2

Ocena formalna: OK


numer zadania: 06335/17

numer w EBOI: 91241/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja „Musica Mundana”

nazwa zadania: XIX Międzynarodowa Akademia Sztuki ­ Zakopane 2017

program: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 39.4

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 71.4

Ocena formalna: OK


numer zadania: 05503/17

numer w EBOI: 94420/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Teatralne

nazwa zadania: MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY JAZZOWE I FOLKOWE INSPIROWANE TWÓRCZOŚCIĄ STANISŁAWA MONIUSZKI

program: Edukacja artystyczna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 39.4

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 73.4

Ocena formalna: OK


numer zadania: 03089/17

numer w EBOI: 94498/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego

nazwa zadania: Pismo Folkowe – 2017 rok

program: Czasopisma

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 38.5

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 67.5

Ocena formalna: OKile ludzi mieszka w polsce, cytaty o wartościach moralnych, akcja „burza”, cmentarz komunalny lublin, wpisz do tabeli postanowienia wskazanych układów międzynarodowych, ofiar stutthofu, xix jaki to wiek, białoruska republika ludowa, kostrzewa komunistka, procesy norymberskie, fermentownia jędrzejów praca, zagroda dla bydła, suwa ki info, milenium aukcje, front wyzwolenia pracujących dzieci plakat, rosyjskie mundury, mieszkanie namysłów, spóźnione wiadomości pogłoski, pamiętnik zośki, kazimierz alchimowicz…