10097/17 Fundacja E-MUZEUM im. Renaty Klak

numer zadania: 10097/17

numer w EBOI: 96298/17/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja E-MUZEUM im. Renaty Klak

nazwa zadania: E-zwiedzanie najcenniejszych i najpiękniejszych zabytkowych zamków. kościołów. rynków i fortyfikacji w Polsce

program: Kultura cyfrowa

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 37.48

ocena strategiczna: 10

ocena końcowa: 53.48

Ocena formalna: OK


numer zadania: 07546/17

numer w EBOI: 90477/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

nazwa zadania: Zakup fortepianów i pianin niezbędnych w działalności statutowej POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach

program: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


numer zadania: 04221/17

numer w EBOI: 91523/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego

nazwa zadania: Roboty remontowo-budowlane w ZPSM 4

program: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Kwota dofinansowania: 3 750 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 57.6

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 85.6

Ocena formalna: OK


numer zadania: 01178/17

numer w EBOI: 86921/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

nazwa zadania: Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry „Orzeł” w Trzebuni w celu kultywowania lokalnych tradycji

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 39.67

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 70.67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 07837/17

numer w EBOI: 92086/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja „Klinika Kultury”

nazwa zadania: Teatr Gdynia Główna – modernizacja i wyposażenie teatru do działań artystycznych. edukacyjnych i rewitalizacyjnych

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 42.4

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 61.4

Ocena formalna: OK


numer zadania: 10376/17

numer w EBOI: 97511/17/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu

nazwa zadania: Nowe kolekcje Biblioteki Cyfrowej Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu

program: Kultura cyfrowa

Kwota dofinansowania: 26 500.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 37.68

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 61.68

Ocena formalna: OK


numer zadania: 03373/17

numer w EBOI: 90241/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gmina Mokrsko

nazwa zadania: Mokrsko dla kultury. Rozbudowa budynków i adaptacja pomieszczeń na cele kultury.

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 41

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 70

Ocena formalna: OKhuta trzyniec, pytania referendalne, wermacht, i korpus polski, krakowskie przedmieście kościół, władza w prl, wykaz nazwisk w polsce, htto, żart, zgrzebniok, archiwum państwowe w zielonej górze, autor sprzedanej narzeczonej, www.apdop.gov.pl, mosza, szef abwehry, okrągły stół polska, brama zwierzyniecka, polacy podczas i wojny światowej…