10210/17 Fundacja Aktywizacja

numer zadania: 10210/17

numer w EBOI: 96595/17/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Aktywizacja

nazwa zadania: Rozbudowa Muzeum Wirtualnego im. Władysława Piotrowskiego – etap IV

program: Kultura cyfrowa

Kwota dofinansowania: 20 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 36.05

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 60.05

Ocena formalna: OK


numer zadania: 08177/17

numer w EBOI: 93842/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: KLASZTOR OO. DOMINIKANÓW

nazwa zadania: Remont interwencyjny i adaptacja piwnicy romańskiej z XIII wieku w Klasztorze św. Jakuba w Sandomierzu – etap I

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


numer zadania: 00039/17

numer w EBOI: 87317/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

nazwa zadania: Doposażenie Kasztelu w Szymbarku

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 39.4

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 70.4

Ocena formalna: OK


numer zadania: 02984/17

numer w EBOI: 91698/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gmina Rymanów

nazwa zadania: Rozwój szkoły muzycznej I stopnia w Rymanowie poprzez zakup 4 szt.pianin.

program: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Kwota dofinansowania: 30 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 48

ocena strategiczna: 29

ocena końcowa: 85

Ocena formalna: OKospa przebieg choroby, zdj cv, paczka zawodników do dsj 4 2018, pomnik stepana bandery we lwowie, związki zawodowe sw, tajna policja w carskiej rosji, górale z karpat wschodnich, stefan olszowski, karabiny maszynowe 1 wojna światowa, mieszkaniec kujaw, usc bydgoszcz zgony 2018, pewnego roku 28 sierpnia przypadł w piątek, jerzy grzędzielski, tomasz sikorski, bonifratrzy kraków…