10278/17 Fundacja Sztuk Wizualnych

numer zadania: 10278/17

numer w EBOI: 98344/17/A4

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Sztuk Wizualnych

nazwa zadania: Fotografia teatralna Wojciecha Plewińskiego. Opracowanie. digitalizacja. udostępnienie archiwum (Etap I)

program: Kultura cyfrowa

Kwota dofinansowania: 144 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 37.33

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 60.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 01781/17

numer w EBOI: 88834/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Wrocławski Teatr Lalek

nazwa zadania: Zakup sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby Wrocławskiego Teatru Lalek

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania: 40 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 47.4

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 82.4

Ocena formalna: OK


numer zadania: 01298/17

numer w EBOI: 87749/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: OPERA ŚLĄSKA

nazwa zadania: Zakup wyposażenia sceny oraz zaplecza technicznego Opery Śląskiej w Bytomiu

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania: 250 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 47.2

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 77.2

Ocena formalna: OK


numer zadania: 06955/17

numer w EBOI: 87101/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Państwowe Policealne Studium Wokalno Aktorskie im.Danuty Baduszkowej

nazwa zadania: Zakup sprzętu nagłośnieniowego i fortepianów cyfrowych dla PPSWA im. Danuty Baduszkowej w Gdyni

program: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 47.6

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 72.6

Ocena formalna: OK


numer zadania: 10378/17

numer w EBOI: 98171/17

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Warsztat Innowacji Społecznych

nazwa zadania: Siedem grzechów głównych – odkrywaj cyfrowe dziedzictwo w zbiorach PAUart

program: Kultura cyfrowa

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 43.17

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 66.17

Ocena formalna: OK



www.tvn24.pl warszawa, achille ratti, koncert rolling stones, wyjaśnij jakie były skutki zdobycia gmachu komitetu wojewódzkiego pzpr przez protestujących, bardini aleksander, menu angielskie, jak zatytułować kopertę dla młodej pary, stopnie wojskowe w wehrmachcie, przysiega 190, janusz komorowski, westerplatte (film), latina włochy, polski słownik, muzeum zagłębia staropolskiego, szlachta kresowa spis, odon bujwid, jak rospentalem drugom wojne swiatowom, lot smierci…