10354/17 Park Wielokulturowy Stara Kopalnia

numer zadania: 10354/17

numer w EBOI: 98141/17/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Park Wielokulturowy Stara Kopalnia

nazwa zadania: Wirtualna kopalnia

program: Kultura cyfrowa

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 39.3

ocena strategiczna: 16

ocena końcowa: 61.3

Ocena formalna: OK


numer zadania: 02209/17

numer w EBOI: 89260/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gmina Miasto Golub-Dobrzyń

nazwa zadania: Rozwój pracowni projektowej w OSSP w Golubiu-Dobrzyniu.

program: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 47.6

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 68.6

Ocena formalna: OK


numer zadania: 10355/17

numer w EBOI: 98128/17/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja „Pełni Kultury”

nazwa zadania: Multisensoryczne UNESCO – digitalizacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa Lipnicy Murowanej

program: Kultura cyfrowa

Kwota dofinansowania: 142 500.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 42.92

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 70.92

Ocena formalna: OK


numer zadania: 05425/17

numer w EBOI: 91239/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Brzezinach

nazwa zadania: Zakup instrumentów i pomocy dydaktycznych dla PSM I st. w Brzezinach

program: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 48.8

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 74.8

Ocena formalna: OK


numer zadania: 00033/17

numer w EBOI: 86697/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

nazwa zadania: Ikony słowem pisane – muzeum bez barier – zakup sprzętu do obsługi osób niewidomych i słabowidzących

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 50.4

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 69.4

Ocena formalna: OK


numer zadania: 01303/17

numer w EBOI: 87958/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miasto Sławno – Urząd Miejski w Sławnie

nazwa zadania: Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury poprzez rozbudowę amfiteatru wraz przebudową jego otoczenia.

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 42

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 61

Ocena formalna: OK


numer zadania: 08177/17

numer w EBOI: 93842/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: KLASZTOR OO. DOMINIKANÓW

nazwa zadania: Remont interwencyjny i adaptacja piwnicy romańskiej z XIII wieku w Klasztorze św. Jakuba w Sandomierzu – etap I

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


numer zadania: 00291/17

numer w EBOI: 87661/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego

nazwa zadania: Modernizacja i wyposażenie lalkowej sceny „Fraszka”

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania: 160 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 49.25

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 77.25

Ocena formalna: OK


numer zadania: 10205/17

numer w EBOI: 97296/17/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku

nazwa zadania: Digitalizacja najstarszych starodruków ze zbiorów Biblioteki AWSD w Białymstoku – kontynuacja

program: Kultura cyfrowa

Kwota dofinansowania: 18 750.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 42.67

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 70.67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 07535/17

numer w EBOI: 92815/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. T. Bairda

nazwa zadania: Rozwój bazy instrumentów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. T. Bairda w Iławie

program: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalneignacy jan paderewski, 1916 wojna, przewrot majowy, bikiniarze 2008, bolesław wysłouch, redakcja czasopisma młodzieżowego przygotowuje numer specjalny pomoc dziennikarzom, lista polaków sprawiedliwych wśród narodów świata, suwałki ludność, anarchia punk, nac gov pl, węgierska republika ludowa, komunistyczny, zimna wojna download, obchody tysiąclecia chrztu polski, zatoka adeńska, leon berbecki, muzeum jana kochanowskiego, powrót piłsudskiego z magdeburga, polityka zagraniczna ii rp, morska osada gdynia, mapa polski zabory, bareji, kto wygrał wojnę trojańską, czy konfident to obraza, piłsudski śmierć, akt końcowy kbwe pdf…