10361/17 Stowarzyszenie „De Facto”

numer zadania: 10361/17

numer w EBOI: 97826/17/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie „De Facto”

nazwa zadania: Krajowy zasób cyfrowych filmów z audiodeskrypcją dla osób niewidomych.

program: Kultura cyfrowa

Kwota dofinansowania: 169 650.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 39.36

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 75.36

Ocena formalna: OK


numer zadania: 06185/17

numer w EBOI: 93548/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie The Art

nazwa zadania: Wyposażenie sceny Studia Aktorskiego STA

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 39.4

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 68.4

Ocena formalna: OK


numer zadania: 01920/17

numer w EBOI: 88179/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Mragowie

nazwa zadania: Zakup fortepianu do sali koncertowej w Szkole Muzycznej w Mrągowie

program: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 47.8

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 74.8

Ocena formalna: OK


numer zadania: 01753/17

numer w EBOI: 87654/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego

nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku PSM I st. im. W. Lutosławskiego w Turku o salę koncertową

program: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Kwota dofinansowania: 125 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 55

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 88

Ocena formalna: OK


numer zadania: 04526/17

numer w EBOI: 94550/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Promocji Artystycznej

nazwa zadania: Siedlisko Kultury Solniki 44 – zakup i instalacja sprzętu oświetleniowego

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 37.8

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 55.8

Ocena formalna: OKbiuro spraw studenckich wum, chruszczowa, księstwo w europie, wojsko w prl, za granicę, roksolana przyczyny śmierci, tajny współpracownik policji, socjalistyczny, niemcy ludzie, ipn akta osobowe, pomnik fryderyka chopina, baza danych, mary hayward weir, rosyjskie filmy wojenne na youtube, sonda odcinki, pistolet wz. 58, herb krakow, eugeniusz bodo baby, ach te baby, śmierć józefa stalina, szukaj w google pl, mennica staropolska, rychcice…