10367/17 Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją

numer zadania: 10367/17

numer w EBOI: 98160/17

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją

nazwa zadania: Wystawy wirtualne

program: Kultura cyfrowa

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 27.33

ocena strategiczna: 16

ocena końcowa: 49.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 03842/17

numer w EBOI: 90446/16/A5

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: MANUFAKTURA PIOSENKI HARCERSKIEJ WARTAKI

nazwa zadania: Rozwój działalności kulturalnej i edukacyjnej poprzez zakup i ulepszanie instrumentarium dla Zespołu Wartaki

program: Infrastruktura kultury

Kwota dofinansowania: 40 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 42

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 74

Ocena formalna: OK


numer zadania: 03743/17

numer w EBOI: 91368/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

nazwa zadania: Laboratorium Dźwięku w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

program: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Kwota dofinansowania: 90 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 53.5

ocena strategiczna: 29

ocena końcowa: 88.5

Ocena formalna: OK


numer zadania: 02112/17

numer w EBOI: 87711/16/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Państwowa Bursa Szkół Artystycznych

nazwa zadania: Wyposażenie pracowni

program: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 46.4

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 70.4

Ocena formalna: OK


numer zadania: 10363/17

numer w EBOI: 97845/17/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Zarząd Główny

nazwa zadania: Digitalizacja czasopism: „Bibliotekarz”. „Poradnik Bibliotekarza” oraz rozbudowa Archiwum Cyfrowego SBP

program: Kultura cyfrowa

Kwota dofinansowania: 129 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 33

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 58

Ocena formalna: OKpiłsudski żony, operacja wiślańsko-odrzańska, postacie które przyczyniły się do odzyskania niepodległości przez polskę, zdjęcia warszawy po wojnie, polska 1 wojna światowa, ziutka, wkroczenie armii czerwonej, marian rapacki, odwilż październikowa, maria kasprowiczowa, piosenka marszowa, stary wrak chwyty, archiwum akt dawnych, piułsucki…