10377/17 Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie

numer zadania: 10377/17

numer w EBOI: 97266/17/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie

nazwa zadania: INNE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI – cyfrowa historia 120. lat pracy filantropijnej Towarzystwa Przytułku św. Fr. Salezego

program: Kultura cyfrowa

Kwota dofinansowania: 210 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 36.12

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 59.12

Ocena formalna: OK


numer zadania: 07301/17

numer w EBOI: 89807/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych

nazwa zadania: Zakup wyposażenia do pracowni multimediów

program: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


numer zadania: 10297/17

numer w EBOI: 97912/17/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie

nazwa zadania: Zwiększenie zbiorów Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej wraz z digitalizacją zasobów.

program: Kultura cyfrowa

Kwota dofinansowania: 19 840.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 43.98

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 71.98

Ocena formalna: OK


numer zadania: 01937/17

numer w EBOI: 88496/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu

nazwa zadania: Zakup instrumentarium niezbędnego dla realizacji celów statutowych Szkoły Muzycznej I st. w Kamieniu

program: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 49.6

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 71.6

Ocena formalna: OK


numer zadania: 10276/17

numer w EBOI: 97572/17

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Pro Cinema

nazwa zadania: Rekonstrukcja i udostępnienie etiud szkolnych WRiTV UŚ – etap II

program: Kultura cyfrowa

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 45.26

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 69.26

Ocena formalna: OK


numer zadania: 06987/17

numer w EBOI: 88878/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie

nazwa zadania: Adaptacja akustyczna sali widowiskowej. montaż centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej. malowanie w GOK w Osjakowie

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 48

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 84

Ocena formalna: OKrakiety v2, podpis hitlera, świetlik aneta, jana pawła 2, bracia pionierzy kinematografii, wóz drzymały sprzedam, bolek lech wałęsa, jałcie, marian poeta satyryk, potulice więzienie, walka polaków z rusyfikacją, hasła wyborcze przykłady, archiwum dokumentacji osobowej i płacowej w milanówku, znajdź przodków…