11141/17 Fundacja United Way Polska

numer zadania: 11141/17

numer w EBOI: 98878/17

nabór: 2

nazwa wnioskodawcy: Fundacja United Way Polska

nazwa zadania: Sztuka Seniora Szuka w Warszawie

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 41.33

ocena strategiczna: 21

ocena końcowa: 67.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09702/17

numer w EBOI: 92078/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego

nazwa zadania: „Bliżej teatru” – cykl warsztatów i spotkań oraz przygotowanie spektaklu

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 38.25

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 70.25

Ocena formalna: OKlitwa unia, co to jest kościół, jak zmarł piłsudski, aldona marciniak zyciorys, michał rola żymierski, życiorys mateusza morawieckiego, ostatnie wydarzenia polityczne, ob pps, sennik babcia nieżyjąca uśmiechnięta, komputer wynalazek, polski komitet porozumiewawczy, powstania sląskie, maria piłsudska, gułąg, radz sobie sam, armia dawida, słownik polsko angielsk, akt 5 listopada tekst…