11386/17 Renowacja nagrobka płk Tadeusza Schaetzla i ppłk Edmunda Charaszkiewicza na cmentarzu South Ealing w Londynie

11386/17 Fundacja Róbmy swoje dla kultury

numer zadania: 11386/17

numer w EBOI: 100968/17/A4

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Róbmy swoje dla kultury

nazwa zadania: Renowacja nagrobka płk Tadeusza Schaetzla i ppłk Edmunda Charaszkiewicza na cmentarzu South Ealing w Londynie

program: Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą

Kwota dofinansowania: 20 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej: 35.5

ocena strategiczna:

ocena końcowa: 67.5

Ocena formalna: OK


07672/17 Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie

numer zadania: 07672/17

numer w EBOI: 87665/16/A4

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie

nazwa zadania: Polskie Miejsca Pamięci i groby wojenne we wschodniej części Niemiec – inwentaryzacja i dokumentacja

program: Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą

Kwota dofinansowania: 110 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 53.4

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 86.4

Ocena formalna: OKpamiat naroda, hasła komunistyczne, mauthausen gusen lista więźniów, archiwum państwowe włocławek, muzeum narodowe obrazy, zamki górnego śląska, prokuratura zakopane, narzeczona ze stambułu 200, pokojowa nagroda nobla polacy, radosław markowski rodzina, parafia blogoslawionej poznanskiej piatki poznan, junosza stępowski, poporostu, rózanystok, członek młodzieżowego ruchu w kościele katolickim, archiwum państwowe w rzeszowie skany, archiwa ipn…