01615/17 Dzierżoniów. kościół p.w. św. Jerzego (XIII w.): prace konserwatorskie elewacji płd. zbudowanej z ceglanych wątków i tynków oraz nieregularnych głazów i detalu kamiennego datowanych XIII-XVI w. – VI etap

01615/17 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie numer zadania: 01615/17 numer w EBOI: 85986/16 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie nazwa zadania: Dzierżoniów. kościół p.w. św. Jerzego (XIII w.): prace konserwatorskie elewacji płd. zbudowanej z ceglanych wątków i tynków oraz nieregularnych głazów i detalu kamiennego datowanych XIII-XVI w. – […]

07188/17 13. Międzynarodowy Festiwal Chóralny MUNDUS CANTAT SOPOT 2017

07188/17 Fundacja MUNDUS CANTAT numer zadania: 07188/17 numer w EBOI: 92000/16 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Fundacja MUNDUS CANTAT nazwa zadania: 13. Międzynarodowy Festiwal Chóralny MUNDUS CANTAT SOPOT 2017 program: Muzyka Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: 8 ocena wartości merytorycznej: 34.25 ocena strategiczna: 23 ocena końcowa: 65.25 Ocena formalna: OK 07358/17 Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury […]

03504/17 Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni tematycznych Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku.

03504/17 Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji numer zadania: 03504/17 numer w EBOI: 92379/16 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji nazwa zadania: Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni tematycznych Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku. program: Infrastruktura domów kultury Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: 6 ocena wartości merytorycznej: 47.67 […]

06190/17 Szkolenia Psyche

06190/17 Agencja Psyche sp. z o.o. numer zadania: 06190/17 numer w EBOI: 94875/16 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Agencja Psyche sp. z o.o. nazwa zadania: Szkolenia Psyche program: Partnerstwo dla książki Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: 5 ocena wartości merytorycznej: 35.33 ocena strategiczna: 24 ocena końcowa: 64.33 Ocena formalna: OK 04517/17 Fundacja Vetustas. Przestrzeń pogranicza numer […]

05295/17 Fundacja CHAI

numer zadania: 05295/17 numer w EBOI: 93632/16 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Fundacja CHAI nazwa zadania: Internetowe repozytorium dźwiękowe chasydzkiego świata program: Kultura ludowa i tradycyjna Kwota dofinansowania: 0.00 zł ocena wartości organizacyjnej: 6 ocena wartości merytorycznej: 50.8 ocena strategiczna: 22 ocena końcowa: 78.8 Ocena formalna: OK numer zadania: 00594/17 numer w EBOI: 87563/16/A1 nabór: 1 […]

00944/17 Fundacja Judaica -Centrum Kultury Żydowskiej

numer zadania: 00944/17 numer w EBOI: 87855/16 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Fundacja Judaica -Centrum Kultury Żydowskiej nazwa zadania: Wydanie książki Prof. Stanisława Krajewskiego pt. „Co zawdzięczam dialogowi międzyreligijnemu i chrześcijaństwu. program: Literatura Kwota dofinansowania: 16 000.00 zł ocena wartości organizacyjnej: 8 ocena wartości merytorycznej: 40.6 ocena strategiczna: 22 ocena końcowa: 70.6 Ocena formalna: OK numer zadania: […]

07709/17 Stowarzyszenie Kresowe Podkamieñ

numer zadania: 07709/17 numer w EBOI: 93522/16/A2 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Kresowe Podkamieñ nazwa zadania: Remont i renowacja pomnika w Podkamieniu na Ukrainie. program: Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: 4 ocena wartości merytorycznej: 13.06.2021 ocena strategiczna: 30 ocena końcowa: 47.6 Ocena formalna: OK numer zadania: 08266/17 numer w EBOI: […]

06712/17 Centrum Sztuki Galeria EL

numer zadania: 06712/17 numer w EBOI: 94823/16/A3 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Centrum Sztuki Galeria EL nazwa zadania: Malarstwo materii. Rozbudowa i uzupełnienie kolekcji Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu. program: Regionalne kolekcje sztuki współczesnej Kwota dofinansowania: 42 841.00 zł ocena wartości organizacyjnej: 1 ocena wartości merytorycznej: 52 ocena strategiczna: 28 ocena końcowa: 81 Ocena formalna: OK […]

09835/17 XIX Festiwal Kultury Żydowskiej ”Simcha”

09835/17 FUNDACJA „PRO ARTE 2002” numer zadania: 09835/17 numer w EBOI: 92289/16/A3 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: FUNDACJA „PRO ARTE 2002” nazwa zadania: XIX Festiwal Kultury Żydowskiej ”Simcha” program: Edukacja kulturalna Kwota dofinansowania: 35 000.00 zł ocena wartości organizacyjnej: 9 ocena wartości merytorycznej: 44.75 ocena strategiczna: 22 ocena końcowa: 75.75 Ocena formalna: OK 04937/17 Opera Bałtycka w […]