07704/17 Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Bolesławcu

numer zadania: 07704/17 numer w EBOI: 89126/16 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Bolesławcu nazwa zadania: Szli swoją drogą służąc Polsce program: Promocja czytelnictwa Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: 3 ocena wartości merytorycznej: 50.67 ocena strategiczna: 23 ocena końcowa: 76.67 Ocena formalna: OK numer zadania: 01056/17 numer w EBOI: […]

05412/17 FUNDACJA „KORPORACJA HA!ART”

numer zadania: 05412/17 numer w EBOI: 93048/16 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: FUNDACJA „KORPORACJA HA!ART” nazwa zadania: Wydanie antologii tekstów „Sztuka sterowana” program: Sztuki wizualne Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: 6 ocena wartości merytorycznej: 50.4 ocena strategiczna: 19 ocena końcowa: 75.4 Ocena formalna: OK numer zadania: 02216/17 numer w EBOI: 90983/16/A2 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Fundacja […]

03755/17 Poznań Jazz & Festival Spółka z O.O.

numer zadania: 03755/17 numer w EBOI: 88544/16 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Poznań Jazz & Festival Spółka z O.O. nazwa zadania: Era Jazzu : Gramy już 20 lat ! program: Muzyka Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: 6 ocena wartości merytorycznej: 33 ocena strategiczna: 21 ocena końcowa: 60 Ocena formalna: OK numer zadania: 05847/17 numer w EBOI: […]

10096/17 STOWARZYSZENIE PRZYJAZNA WIEŚ GĘBICE

numer zadania: 10096/17 numer w EBOI: 95838/17 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: STOWARZYSZENIE PRZYJAZNA WIEŚ GĘBICE nazwa zadania: Przywracamy pamięć Wawrzyńca Gembickiego program: Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: ocena wartości merytorycznej: ocena strategiczna: ocena końcowa: Ocena formalna: Błędy formalne numer zadania: 10197/17 numer w EBOI: 97970/17/A1 […]

06547/17 Spotkanie z Mistrzem: CIAŁO

06547/17 Stowarzyszenie Targowa 62 numer zadania: 06547/17 numer w EBOI: 91651/16 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Targowa 62 nazwa zadania: Spotkanie z Mistrzem: CIAŁO program: Edukacja artystyczna Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: 6 ocena wartości merytorycznej: 34.8 ocena strategiczna: 20 ocena końcowa: 60.8 Ocena formalna: OK 03649/17 WNET Sp. z o.o. numer zadania: 03649/17 numer […]

00380/17 Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

numer zadania: 00380/17 numer w EBOI: 87847/16/A2 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec nazwa zadania: Budujemy skansen” – program edukacyjny dla dzieci i młodzieży. Kultura ludowa i tradycyjna 6.00 49.40 21.00 76.40 OK 03262/17 91331/16/A3 1 Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim XI Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie Kultura ludowa […]

02660/17 Lidzbarski Dom Kultury

numer zadania: 02660/17 numer w EBOI: 93430/16/A1 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Lidzbarski Dom Kultury nazwa zadania: XXXIII Kaziuki Wilniuki festiwal dziedzictwa kulturowego Wileńszczyzny program: Kultura ludowa i tradycyjna Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: 8 ocena wartości merytorycznej: 50 ocena strategiczna: 20 ocena końcowa: 78 Ocena formalna: OK numer zadania: 01281/17 numer w EBOI: 87955/16/A3 nabór: […]

01494/17 Fundacja dla Ratowania Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej „By Służyć”

numer zadania: 01494/17 numer w EBOI: 85777/16/A2 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Fundacja dla Ratowania Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej „By Służyć” nazwa zadania: Trzebnica. zespół dawnego opactwa cysterek (XIII–XX w.): remont i konserwacja budynku młyna klasztornego (II poł. XVIII. XX w.) etap I – ratunkowy remont dachu i więźby dachowej program: Ochrona zabytków Kwota dofinansowania: ocena […]

06912/17 Mierzyn. kościół p.w. św. Mikołaja BM (XV w.): ratunkowe prace konserwatorskie przy elewacji i fundamentach kościoła – etap III (prezbiterium ściana południowa i fragment ściany wschodniej)

06912/17 Parafia Katolicka pw. św. Mikołaja BW numer zadania: 06912/17 numer w EBOI: 85791/16/A2 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Parafia Katolicka pw. św. Mikołaja BW nazwa zadania: Mierzyn. kościół p.w. św. Mikołaja BM (XV w.): ratunkowe prace konserwatorskie przy elewacji i fundamentach kościoła – etap III (prezbiterium ściana południowa i fragment ściany wschodniej) program: Ochrona zabytków […]

02702/17 Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie

numer zadania: 02702/17 numer w EBOI: 92236/16 nabór: 1 nazwa wnioskodawcy: Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie nazwa zadania: Głogowskie Konfrontacje Literackie – festiwal literatury program: Promocja czytelnictwa Kwota dofinansowania: ocena wartości organizacyjnej: 4 ocena wartości merytorycznej: 36.67 ocena strategiczna: 22 ocena końcowa: 62.67 Ocena formalna: OK numer zadania: 03576/17 numer w EBOI: […]