02777/17 Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim

numer zadania: 02777/17

numer w EBOI: 89880/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim

nazwa zadania: Sala widowiskowa – nowoczesność w służbie tradycji.

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 45.67

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 76.67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 01892/17

numer w EBOI: 88272/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejskie Centrum Kultury w Żywcu

nazwa zadania: Remont i zakup wyposażenia do sal widowiskowych Miejskiego Centrum Kultury oraz podległego Klubu Papiernik w Żywcu

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 46.67

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 78.67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 08515/17

numer w EBOI: 92166/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieczu

nazwa zadania: Doposażenie pracowni do zajęć plastycznych i fotograficznych w M-GOK w Bieczu

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 49.33

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 85.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 01432/17

numer w EBOI: 86919/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie

nazwa zadania: Modernizacja i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowie

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 41.67

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 78.67

Ocena formalna: OK


numer zadania: 06245/17

numer w EBOI: 91882/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gmina Sarnaki

nazwa zadania: Adaptacja budynku byłego kina na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej w Gminie Sarnaki.

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 49.67

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 80.67

Ocena formalna: OKprzedstaw cele buntów studenckich w krajach zachodnich w latach 60, facebook radio merkury, navship.pl, lucyna messal, bitwa o bredę, następca stalina, niemieckie kroniki filmowe die deutsche wochenschau, jan żabiński, przeglądarka plików graficznych, koniec wojny trzydziestoletniej, żydzi w polskiej polityce, komitet prymasowski, cenni, stalin smierc, piece martenowskie, art 33 konstytucji…