04330/17 Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

numer zadania: 04330/17

numer w EBOI: 93763/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

nazwa zadania: Podkowiańska Wideokronika bis – wyposażenie pracowni filmowej w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 51.33

ocena strategiczna: 28

ocena końcowa: 85.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09720/17

numer w EBOI: 88648/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: ATENA ARTE

nazwa zadania: Elementy teatru w pracy z dziećmi – Warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych.

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 30.25

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 62.25

Ocena formalna: OK


numer zadania: 00864/17

numer w EBOI: 87633/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Niezależne Zrzeszenie Studentów

nazwa zadania: Prawie Kino

program: Film

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 22.33

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 37.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09789/17

numer w EBOI: 93220/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Zakład Usług Miejskich

nazwa zadania: Zaprojektuj się! – cykl warsztatów architektoniczno-urbanistycznych dla dzieci

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 43.5

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 73.5

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09717/17

numer w EBOI: 92655/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

nazwa zadania: Projekt: „Akademia w pałacyku Dittricha”

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 36.5

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 68.5

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09729/17

numer w EBOI: 90543/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Rpdzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej

nazwa zadania: Od morza do Tatr – integracyjne warsztaty artystyczne skierowane do osób sprawnych i o różnym stopniu niepełnosprawności

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 34.25

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 66.25

Ocena formalna: OKrodzina jana pawła 2, poczta checiny, pierwszy polski film kolorowy, polski pancernik, zarząd dróg powiatowych brzesko, polska 1980, bolesław orłowski, grecja ludność, bolszewicy pojęcie, anonimo, daty historyczne polski, karabin, przemiany polityczne i gospodarcze świata, ludwik janczyszyn, instrukcja kancelaryjna w szkole, płoskirów, mieczysław rakowski włodzimierz rakowski…