05356/17 Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy

numer zadania: 05356/17

numer w EBOI: 93100/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy

nazwa zadania: Wyposażenie pracowni edukacji artystycznych.

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 50.33

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 83.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 11132/17

numer w EBOI: 98829/17

nabór: 2

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie „DOLINA INICJATYW’

nazwa zadania: Życie zaczyna się po 60 -tce- kultura dla seniora

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 44.33

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 64.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 03605/17

numer w EBOI: 93792/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie

nazwa zadania: Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 50.33

ocena strategiczna: 28

ocena końcowa: 85.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09316/17

numer w EBOI: 91927/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury

nazwa zadania: Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej i statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu.

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 49.33

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 85.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 08242/17

numer w EBOI: 92062/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejski Ośrodek Kultury

nazwa zadania: Wokół sceny – reaktywacja trzech dorocznych jarmarków wiśnickich edukacją i animacją kultury

program: Infrastruktura domów kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 49.33

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 86.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 04281/17

numer w EBOI: 95013/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej

nazwa zadania: Wielka iluzja. Wystawa i maraton filmowy.

program: Film

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 19

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 45

Ocena formalna: OK


numer zadania: 04133/17

numer w EBOI: 92023/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzynie Odra-Niemen Oddział Lubelski

nazwa zadania: Retrospektywa VIII Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Niepokorni. Niezłomni. Wyklęci”

program: Film

Kwota dofinansowania: 15 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 43.33

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 64.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 01985/17

numer w EBOI: 86787/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Kultury Alternatywnej Fala w Ełku

nazwa zadania: Każdy Inny Wszyscy Równi

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 38.67

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 63.67

Ocena formalna: OKemigracja w lalce, julian krzyżanowski, 1879, radiowa jedynka program, 2 brygada legionów, hymn podobny do polskiego, żołnierze wyklęci kto to, niemcy przyrost naturalny, brytanik, mapa wisły rzeki, granaty wojskowe, wiktor emanuel iii, niemiecka wieś, pioch nekrologi, martynologia, armia pancerna, rozporządzenie instrukcja kancelaryjna, marian walentynowicz, ipn.gov.pl…