08642/17 Dom Literatury w Łodzi

numer zadania: 08642/17

numer w EBOI: 93949/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Dom Literatury w Łodzi

nazwa zadania: Wydanie i promocja książki poetyckiej Karola Maliszewskiego pod roboczym tytułem „[małe zawsze]”

program: Literatura

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 39.4

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 65.4

Ocena formalna: OK


numer zadania: 03222/17

numer w EBOI: 90067/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych

nazwa zadania: Dokumentacja i upowszechnianie śladów dziedzictwa kultury ludowej powojennych osadników w regionie ujścia Odry

program: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 47.2

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 75.2

Ocena formalna: OK


numer zadania: 00931/17

numer w EBOI: 87542/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: graf_ika Usługi Wydawnicze Iwona Knechta

nazwa zadania: Wydanie reprintu oryginału z 1891 r Stanisława Witkiewicza. Na przełęczy. Wrażenia i obrazy z Tatr.

program: Literatura

Kwota dofinansowania: 35 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 41.8

ocena strategiczna: 23

ocena końcowa: 73.8

Ocena formalna: OK


numer zadania: 05260/17

numer w EBOI: 91811/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Centrum Kultury i Sportu w Miechowie

nazwa zadania: Stworzenie wielopokoleniowego Zespołu Pieśni i Tańca na bazie reaktywacji zespołu „Miechowiacy”

program: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 42.6

ocena strategiczna: 13

ocena końcowa: 60.6

Ocena formalna: OK


numer zadania: 06824/17

numer w EBOI: 90275/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejski Dom Kultury w Przedborzu

nazwa zadania: Przedbórz folklorem malowany

program: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 35.6

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 58.6

Ocena formalna: OKnac logo, funkcje w wojsku, obława tekst, józef były marszałek sejmu, sprawa polska podczas i wojny światowej, krótki życiorys w encyklopedii, gdy śnią się szczury, traktat monachijski, dlaczego powstanie warszawskie zakończyło się klęską, ustawa o zasobie archiwalnym, obóz dachau, solidarność walcząca członkowie, biblioteka radom piłsudskiego, józef piłsudzki, podział prasy, fonkowicz, kosów huculski, red black forum…