09440/17 Fundacja Mały Dom Kultury

numer zadania: 09440/17

numer w EBOI: 94568/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Mały Dom Kultury

nazwa zadania: Performanse wspólne 2017

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 41

ocena strategiczna: 12

ocena końcowa: 59

Ocena formalna: OK


numer zadania: 08891/17

numer w EBOI: 89092/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

nazwa zadania: Take Over. czyli kultura w rękach młodych

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 49.33

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 73.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09729/17

numer w EBOI: 90543/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Rpdzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej

nazwa zadania: Od morza do Tatr – integracyjne warsztaty artystyczne skierowane do osób sprawnych i o różnym stopniu niepełnosprawności

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 34.25

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 66.25

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09654/17

numer w EBOI: 95101/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Sztuki Teatralnej i Filmowej Plejada

nazwa zadania: Survival w teatrze. Spektakl. który uczy sztuki przetrwania i właściwych wyborów

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 31

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 63

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09677/17

numer w EBOI: 92228/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Warsztat Innowacji Społecznych

nazwa zadania: Mistrzowie i pomocnicy – międzypokoleniowe Zrób To Sam

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 41.5

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 71.5

Ocena formalna: OK


numer zadania: 09657/17

numer w EBOI: 94382/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”

nazwa zadania: Lubelskie ścieżki artystyczne

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 39.5

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 60.5

Ocena formalna: OK


numer zadania: 08901/17

numer w EBOI: 89642/16/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach

nazwa zadania: Sztuka w kręgu natury – Arboretum Bolestraszyce

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania: 41 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 51

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 83

Ocena formalna: OKhenryk delow, system łagrów, klatka szaleńców cda, z każdej komnaty rycerz może wyjść drogą oznaczoną liczbą, francja mapa polityczna, nac, k wyszkowski, jaki ruch w japonii, pomnik kilińskiego warszawa, józef piłsudski z rodziną, kościół w bojkowie, brytyjskie siły powietrzne, kolejka prl, bitwa nad wizna, www.tvn.meteo, mały powstaniec tekst…