09529/17 Regionalny Ośrodek Kultury

numer zadania: 09529/17

numer w EBOI: 89458/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Regionalny Ośrodek Kultury

nazwa zadania: Śladami Zielonej Gęsi

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 41.25

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 69.25

Ocena formalna: OK


numer zadania: 08781/17

numer w EBOI: 90651/16

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Staromiejski Dom Kultury

nazwa zadania: Kultura Otwartości – szukanie podobieństw i poszanowanie różnic.

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 45.33

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 71.33

Ocena formalna: OK


numer zadania: 07158/17

numer w EBOI: 91292/16/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Capella Cracoviensis

nazwa zadania: EMPORY MUZYCZNE KRAKOWA

program: Edukacja kulturalna

Kwota dofinansowania: 54 000.00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 39

ocena strategiczna: 25

ocena końcowa: 72

Ocena formalna: OKpiotr galus hugo, 13 kwietnia 1943, jakie życie taka śmierć tekst, stan wojenny notatka, ignacy jan paderewski co zrobił dla polski, opisz okoliczności w których jan sobieski został królem polski, przemowy hitlera, spichrz zbożowy, michał jurandot, krajowy festiwal piosenki polskiej w opolu, aleksandra kutz wikipedia, scharakteryzuj i oceń rządy obozu sanacji, wołyń gdzie leży, ap suwałki, quiz o harcerstwie, szabla wz. 34, polska niepodległość, belgijskie kongo, kraków introligator, drzewo genalogiczne…